Η Σχολή Θετικών Επιστημών με το νόμο 4521/2018 έγινε αυτοδύναμη και εξέλεξε Κοσμήτορα, διοικείται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 από:

  1. τη Γενική Συνέλευση
  2. την Κοσμητεία
  3. τον Κοσμήτορα