Βασίλειος Πλαγιανάκος, Καθηγητής

Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Ο Βασίλειος Π. Πλαγιανάκος έλαβε από το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών Πτυχίο Μαθηματικού και Διδακτορικό Δίπλωμα (1996 και 2003, αντίστοιχα). Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής του είναι: “Νέες μέθοδοι Εκπαίδευσης Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων, Βελτιστοποίησης και  Εφαρμογές”. Παράλληλα, το χρονικό διάστημα 1998 μέχρι 2005 εργαζόταν και στον ιδιωτικό τομέα σαν μηχανικός συστημάτων και δικτύων και έχει σχεδιάσει, υλοποιήσει και συντηρήσει πληθώρα μεγάλων έργων που αφορούσαν κυρίως ασφαλή δίκτυα πολλαπλών πρωτοκόλλων, υψηλής απόδοσης και εγγυημένης ποιότητας υπηρεσιών. Μετά το πέρας των σπουδών του ήταν ιδρυτικό μέλος και βασικός μεταδιδακτορικός ερευνητής (μέχρι το 2005) στο Εργαστήριο Υπολογιστικής Νοημοσύνης του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου συμμετείχε σε πολλά ερευνητικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν από δημόσιους και ιδιωτικούς Οργανισμούς. Έχει διατελέσει Διδάσκων με σύμβαση βάσει του Π.Δ. 407/80 στα Πανεπιστήμια Αιγαίου (2003), Πατρών (2004), και Στερεάς Ελλάδας (2005-2008). Σήμερα, είναι Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν νέους αλγόριθμους εκπαίδευσης Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων και Μηχανικής Μάθησης, μελέτη νέων Εξελικτικών Αλγόριθμων, παράλληλοι και κατανεμημένοι υπολογισμοί, και εφαρμογές στην βιοϊατρική, βιοπληροφορική, ομαδοποίηση, και επίλυση προβλημάτων του πραγματικού κόσμου. Έχει συνδιοργανώσει συνέδρια και special sessions σε επιστημονικές περιοχές των ερευνητικών του ενδιαφερόντων. Είναι συγγραφέας σε περισσότερες από 30 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και περισσότερες από 70 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Το δημοσιευμένο έργο του έχει λάβει περισσότερες από 500 ετεροαναφορές. Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (2010-2014) της Ελληνικής Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης (ΕΕΤΝ) και είναι ενεργός μέλος της IEEE Neural Networks Society και του IEEE Bioinformatics and Bioengineering Technical Committee (BBTC).