Η Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε με το Π.Δ. 92/2013 (ΦΕΚ 131/τ΄Α/5-6-2013). Η Σχολή έχει ως έδρα τη Λαμία και στεγάζεται στα κτήρια της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας, συγκροτείται δε από τα Τμήματα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική και Πληροφορικής.

Με την ψήφιση του Ν4589/2019 ιδρύθηκαν στη ΣΘΕ τα Τμήματα Μαθηματικών και Φυσικής, τα οποία λειτουργήσαν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Κοσμήτορας εκλέχτηκε τον Ιούλιο του 2018 ο Καθηγητής Παντελής Μπάγκος, τον Ιούλιο του 2021 εκλέχθηκε ο καθηγητής Βασίλειος Πλαγιανάκος.