Η Σχολή έχει ως έδρα τη Λαμία και στεγάζεται στα κτήρια της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας

 

 

 

Στη Σχολή Θετικών Επιστημών λειτουργούν τέσσερα (4) θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια (ΦΕΚ 1269/τ.Β΄/26-06-215) και ένα Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική” (ΦΕΚ 2730/13-10-2014 και ΦΕΚ 2800/13-7-2018), με τρεις κατευθύνσεις α) της Υπολογιστικής Ιατρικής, της Υπολογιστικής Βιολογίας και των Εφαρμογών τους, β) της Ασφάλειας Υπολογιστικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, της Διαχείρισης Μεγάλου Όγκου Δεδομένων, και της Προσομοίωσης, και γ) της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση.

 

 

 

 

Βρείτε μας στο χάρτη: