Διεύθυνση: 3ο χ.λ.μ. Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθήνας, 35100 ΛΑΜΙΑ

Τηλέφωνο: +30 22310 60225 – 226

Φαξ:

E-mail: dean_sci[at]uth.gr