Πρόγραμμα αιθουσών και μαθημάτων

Ακαδημαϊκό Έτος 2019 – 2020

Για την εύρυθμη λειτουργία της Σχολής Θετικών Επιστημών και των προγραμμάτων σπουδών που λειτουργούν, έχει αποφασιστεί  να λειτουργεί το παρακάτω σύστημα για την χρήση των αιθουσών και των εργαστηρίων.

Στην περίπτωση που κάποιος διδάσκων θα θέλει να δεσμεύσει έναν χώρο (αίθουσα ή εργαστήριο) για κάποια εκπαιδευτική δραστηριότητα, θα πρέπει:

  • Να ελέγχει την διαθεσιμότητα από την σελίδα αυτή.
  • Να στέλνει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με το αίτημα, στην Γραμματεία της ΣΘΕ (στη διεύθυνση konkaranika[at]uth.gr) στο οποίο να αναγράφει ξεκάθαρα τη μέρα και ώρα για την οποία επιθυμεί την κράτηση, όπως και το όνομα της δραστηριότητας που θα πραγματοποιηθεί εκεί.
  • Η Γραμματεία θα κάνει την ηλεκτρονική “κράτηση” και το συντομότερο δυνατό, η δραστηριότητα θα απεικονίζεται στο πρόγραμμα για αποφυγή διπλοκρατήσεων.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τον Κανονισμό χρήσης των κοινόχρηστων χώρων της ΣΘE