Η σύνθεση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει ως ακολούθως:

1. Κοσμήτορας Παντελεήμων Μπάγκος, Καθηγητής
2. Μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Πρόεδρος:

Δημήτριος Ιακωβίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Δεν έχει οριστεί

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πρόεδρος:

Διονύσιος Βαβουγυϊός, Καθηγητής

 

Αναπληρωτής Πρόεδρος:

Ποταμιάνος Γεράσιμος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Μαθηματικών Πρόεδρος:

Αδάμ Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 

Αναπληρώτρια Πρόεδρος;

Χαρίκλεια Σταθοπούλου – Βασιλονικολού, Καθηγήτρια

Τμήμα Φυσικής Πρόεδρος:

Διονύσιος Βαβουγυϊός, Καθηγητής

 

Αναπληρωτής Πρόεδρος:

Θεόδωρος Καρακασίδης, Καθηγητής

3. Εκπρόσωποι Ε.Ε.Π. Άννα Μουτή, Ε.Ε.Π., Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
4. Εκπρόσωποι Ε.ΔΙ.Π. Νικόλαος Βαϊόπουλος, Ε.ΔΙ.Π., Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
5. Εκπρόσωποι Ε.Τ.Ε.Π. Παναγιώτης Καραγέωργος, Ε.Τ.Ε.Π., Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
6. Εκπρόσωποι Προπτυχιακών Φοιτητών Άντρια Παστού
7. Εκπρόσωποι Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων Θεοφάνης Σμάνης