Πρόγραμμα αιθουσών και μαθημάτων

Ακαδημαϊκό Έτος 2018 – 2019

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερώνεστε για τις διαθεσιμότητες των Αμφιθεάτρων, των Αιθουσών και των Εργαστηρίων.

 

Αίθουσα 1

Αίθουσα 2