Αναστολή εκπαιδευτικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Με απόφαση του ΥΠΑΙΘ αναστέλλονται όλες οι εκπαιδευτικές λειτουργίες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από αύριο και για 14 ημέρες. Οι Διοικητικές Υπηρεσίες του ιδρύματος παραμένουν σε λειτουργία.