Προκήρυξη Εκλογών και Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκλογή Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας