Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 2004 ως το πρώτο Τμήμα του τότε Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 υποδέχθηκε τους πρώτους φοιτητές. Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, εκτός της εκπαίδευσης και της έρευνας στην Επιστήμη της Πληροφορικής, αποτελεί – με την ιδιαίτερη εξειδίκευση που προσφέρει με το πρόγραμμα σπουδών του – μοναδικό παράδειγμα δημιουργίας των πρώτων επιστημόνων με γνώσεις Πληροφορικής ειδικευμένες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και στη Βιοπληροφορική, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη των εν λόγω επιστημονικών τομέων. Βάσει του Π.Δ. 92/2013 (ΦΕΚ 131/τ΄Α/5-6-2013) το Τμήμα εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και συγκρότησε τη Σχολή Θετικών Επιστημών, μαζί με το Τμήμα Πληροφορικής.

Τμήμα Πληροφορικής

Το Τμήμα προήλθε από την μετονομασία του Τμήματος Μαθηματικών-Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και έχει ως ιδρυτική αποστολή την καλλιέργεια και ανάπτυξη της επιστήμης της πληροφορικής και των εφαρμογών της, καθώς και την κατάρτιση επιστημόνων για τη στελέχωση υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού φορέα, φιλοδοξεί δε, να καλύψει τις περιοχές της Ασφάλειας Τηλεπικοινωνιών και Υπολογιστικών Συστημάτων, τα Big Data, την περιοχή της εικονικής πραγματικότητας καθώς και την Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Το Τμήμα Πληροφορικής δέχτηκε για πρώτη φορά εισακτέους το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των δύο τμημάτων είναι ισότιμα με όλα τα άλλα Τμήματα Πληροφορικής της χώρας και οι πτυχιούχοι των Τμημάτων έχουν ίσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας με τους απόφοιτους των άλλων τμημάτων Πληροφορικής. Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 194542/Δ2/15-11-2016 απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων εξασφαλίζεται η δυνατότητα απόκτησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας σε όσους από τους πτυχιούχους, ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2013-2014 και εφεξής, των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών, παρακολούθησαν επιτυχώς τα μαθήματα του ειδικού προγράμματος παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας που προβλέπονται στη σχετική απόφαση (ΦΕΚ 3815/ τ.Β’/28-11-2016).

Με την ψήφιση του Ν4589/2019 ιδρύθηκαν στη ΣΘΕ τα Τμήματα Μαθηματικών και Φυσικής, τα οποία αναμένεται να λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Τμήμα Μαθηματικών

Τμήμα Φυσικής